Bra att veta

Att vara kolonist på Solängen


Som medlem i Solängens Koloniförening sköter alla kolonister den lott stugan står på. Stugan är byggd utifrån det bygglov som är beviljat.

Detaljplan

Tillägg detaljplan


Vi deltar på de gemensamma arbetsdagarna 2 ggr/år och engagerar oss i respektive arbetslags uppgifter och uppdrag. Uppdraget innebär att vi sköter om områdets gemensamma ytor och serviceanläggning samt arrangerar de gemensamma aktiviteter som infaller under lagets 4 veckor. Schema arbetslag 


Vi följer de ordningsregler och stadgar som är tagna för föreningen.


Det finns mycket man kan hjälpa till med i föreningen. Kontakta gärna styrelsen och fråga vad du kan bidra med och berätta om du har några kunskaper du gärna vill dela med dig av.


Föreningshuset


Om du vill vill hyra föreningshuset gör du så här:

 • Kontakta Kerstin Nordefors, lott 51, kerstin.nordefors@hotmail.com, 070-369 5801.
 • När Kerstin bekräftat din bokning betalar du. Det kostar 300 kr/dygn + 500 kr i deposition om du är medlem och 750 kr/dygn + 500 kr i deposition för närstående som vill hyra. Betala antingen till föreningens PlusGirokonto, 44 66 74-4 eller Swisha till 123-364 5371. Glöm inte märka med lottnummer och namn.


Källsortering gäller även när du hyr föreningshuset.


OBS! När Föreningshuset är uthyrt kan inte övriga medlemmar använda det.


Bastu


Om du vill använda bastun gör så här:

 • Boka tid i pärmen som finns vid panelen.
 • Sätt på bastun och häng upp skylten "Bastubad pågår"
 • När du är färdig, ta ner skylten och stäng av bastun och städa bastu och dusch.
 • Det är endast tillåtet att använda ett duschrum vid bastubad, någon annan kan behöva duscha.Tvättstuga

 • Boka tvättid i boken i tvättstugan


Sophantering


Sophämtningen startar första veckan i maj och slutar i i september. Övrig tar vi med soporna hem.


Vi källsorterar förpackningar: Glas, kartong, rest, plast, metall samt batterier och matavfall. Om det är fullt var vänlig och lämna på någon återvinningsstation, närmaste finns på Trollsjövägen vid tennisplan. Det är inte okej att lägga i annat fack.


Det är inte tillåtet att slänga kläder, byggnadsmaterial eller möbler i våra containrar. Detta ska köras till någon återvinningscentral, Tveta eller Returen i Södertälje.


De som är skrivna i Södertälje använder körkortet för tillträde till återvinningscentralerna.


De som inte har svenskt körkort eller är skrivna i Södertälje beställer besökskort  hos Telge Återvinning.

ÅtervinningLån av verktyg eller maskiner


Kontakta


 • Bengt, lott 45
 • Mats lott 24
 • Pelle lott 50
 • Magnus, lott 11
 • Åke, lott 37
 • Anttii, lott 46
 • Valfrid, lott 16


Medlemsrabatter

 • Se koloniträdgårdsförbundets hemsida, under länkar eller på anslagstavlan i föreningshuset.
 • Södertälje Färghandel


Hantverkare


 • Veteranpoolen
 • Basta Kollektivet
 • VVS - Benny Andreasson, 070-978 2288
 • Målare - Marcels Måleri, 070-496 6886