Styrelse
Uppdrag i föreningen

Information i PDF


Styrelsen

Annelie Gustafsson        Ordförande                                  Lott 11

Kerstin Nordefors          Vice ordförande                            Lott 51

Antti Partianen              Kassör                                         Lott 46

Valfrid Våfflan Grape      Sekreterare                                  Lott 16

Bosse Pettersson           Ledamot                                           Lott 8

Jitka Molikova               Suppleant                                     Lott 48   

  


Revisorer

Lena Eriksson                                                                   Lott nr 33

Karin Jäppinen                                                                         Lott nr 21


Revisorssuppleant

Marta Lizama                                                                           Lott nr 2Valberedning

Kerstin Ahlbeck                                                                        Lott nr 12                                 

Margareta Nordenborg                                                             Lott nr 54


Drift

Lillstugan och flaggning: Jitka Molikova, Antti Partianen och Pelle Gustavsson

Vatten och diverse: Magnus Gustafsson och Rainer Olsson

Maskiner och diverse: Antti Partianen och Valfrid (Våfflan) Grape

Blomlådor och plantering: Annelie och Magnus Gustafsson m fl

Hemsida och korrekturläsnig: Eva Bergstrand och Camilla Lejon

Studie- och miljögrupp: Kerstin Nordefors, Annelie Gustafsson, Eva Bergstrand, Camilla Lejon, Eva Huss, Caroline Berlin, Lena Eriksson, Gaby Wansölin m fl.Epost till styrelsen:  styrelsen@solangen.se