GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, GDPR.


Kortfattat handlar det om

  • att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
  • samtycke för att hantera personuppgifter
  • utse en registeransvarig
  • radera inaktuella uppgifter


GDPR