Kurser

Som medlem i en koloniförening har man möjlighet att lära sig mer om hur man odlar. På Solängen kommer vi under 2024 erbjuda följande kurser:


1 juni klockan 13:00

Föreläsning med Maj-Lis Pettersson, Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster


29/6 klockan 13:00

Fågelfrågarstund med Tryggve


3/8 klockan 10:00

Repitionskurs Lieslåtter


4/9

Studiebesök Bergianska trädgården med Östra Regionen


12/10

Odlarkurs med Johan (Gäller lott 31-60)