Miljödiplomering

Solängens koloniförening är miljödiplomerad på grundnivå sedan hösten 2021. Under 2023 kommer föreningen att påbörja arbetet med att nå Koloniträdgårds-förbundets Bronsnivå. Vad det innebär kan man läsa mer om här:


Miljödiplomera föreningen: 


En miljögrupp, bestående av Kerstin Nordefors, Anneli Gustafsson, Lena Eriksson, Anita Frank och Kerstin Krüsell, bildades under 2019.


Corona/Covid 19 pandemin satte käppar i hjulet för att arbetet med miljödiplomeringen enligt plan för 2020.

Tanken var bl a att starta en studiecirkel och bjuda in till informationsmöte. DÅ myndigheternas och koloniträdgårdsförbundets rekommendationer är att inte samlas i grupper så lägger vi planen för studiecirkel och informationsmöten på is tills situationen har lugnat sig.

Vad kan man då göra som kolonist för att ändå påbörja arbetet med miljödiplomeringen.


1. Använd gödsel och jordförbättring som är KRAV-godkända. Exempel på tillåtna produkter enligt KRAV:s regler är:

Naturgödsel (från häst, ko, får, höns o d)

Halm,

Växtrester,

Avslagna gröngödslingsväxter och liknande lantbruksprodukter.

Torv

Kompostjord

Strö

Avfall från växthusodling och trädgårdsanläggningar,

Ben- och blodmjöl

Kalk från kalksten.

Algkalk.

Dolomit (magnesiumrik kalk).

Ved- och torvaska

Fler godkända produkter finns på KRAV:s hemsida www.krav.se Förbundet har en sammanställning med rekommendationer på hemsidan www.koloni.org. (Citat från materialet om miljödiplomering)


2. Kompostera på egen lott eller var noggrann med att lägga rätt i föreningens gemensamma kompost. Även om grundkravet är att alla ska kompostera sitt eget trädgårdsavfall kan lösningar som gör att allt trädgårdsavfall tas omhand i föreningen godkännas efter överenskommelse. (Citat från materialet om miljödiplomering). Det är viktigt att vår gemensamma kompost fortsätter vara lika välskött som nu.


3. Använd växtskydd som är KRAV-godkända Exempel på KRAV-godkända medel är:

Bekämpnings- och växtskyddsmedel som består av eller är framtgagn ur ej genetiskt modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter m m.

Gelatin

Insektsfällor

Fällor eller fångstanordningar

Förtvålade fettsyror (dvs vissa såpor) som uttryckligen godkänts av KRAV.

Natriumbikarbonat

Sprit (etanol)

Termisk och elektrisk ogräsbekämpning

Varmvatten och ånga

Vegetabiliska oljor

Fler godkända produkter finns på KRAV.s hemsida, www.krav.se. Rekommendationer finns på förbundets hemsida. Se även Lätt om Odling nr 9 och nr 20. (Citat från materialet om miljödiplomering)


4. Vattna med omdöme.

Genom punktbevattning kan man spara avsevärt på vattenåtgången. Vattnet hamnar där det behövs och man minskar risken för svampsjukdomar och ogräs. Vattna helst på mogonen eller kvällen när avdunstningsförlusterna är minst. Läs mer i Lätt om odling nr 29. (Citat från materialet om miljödiplomering)


5. Använd miljövänliga produkter

Exempel på märkning av produktet som är br ur miljösynpunkt är märkta så som följer:

Bra Miljöval

Svanen

Ekologiskt jordbruk

EU-blomman

KRAV

Demeter

Forest Stewardship Council (FSC)